Bank Norwegian-kortet introducerar dagligvaruförsäkring

Dagligvaruförsäkring med Bank Norwegian-kortet
Bank Norwegian lägger till ny försäkring för att locka fler användare

Som vi tidigare nämnt har flertalet branscher drabbats hårt av Corona-pandemin, inte minst resebolagen med sina resekort. Då ett resekort främst används på resor utomlands är ett sådant kreditkorts förmåner främst inriktade mot sådant som en användare kan uppskatta när denne är på resande fot. Exempelvis diverse reseförsäkringar, låga eller inga uttagsavgifter och valutapåslag. I och med pandemin har folks resande drastiskt minskat samtidigt som dagligvaruhandeln fått ett rejält uppsving. Detta har Bank Norwegian snappat upp och väljer nu att introducera en försäkring som riktar sig mot dig som köper dagligvaror med deras kreditkort. I artikeln som vi publicerade 5:e december beskrev vi en hårt drabbad bransch där kreditkortsutgivare inom rese- och premium-sektorn tvingas ändra sina upplägg gällande förmåner, detta är en sådan förändring som nu Bank Norwegian genomför där man som innehavare av Bank Norwegians kreditkort kan utnyttja dagligvaruförsäkringen om man skulle bli sjukskriven, permitterad eller arbetslös.

Vad innefattar dagligvaruförsäkringen?

Försäkringen gäller för dig som blir sjukskriven, permitterad eller arbetslös under corona-pandemin. Du får då ut en engångsersättning som täcker för en månads konsumtion av dagligvaror. Ersättningsbeloppet räknar Bank Norwegian ut genom att kontrollera hur mycket dagligvaror du köpt med ditt Bank Norwegian-kort under de senaste 3 månaderna, innan du blev permitterad, sjukskriven eller arbetslös. Med hjälp av denna kontroll beräknar de sedan din genomsnittliga konsumtion, vilket blir det belopp som betalas ut till dig.

Försäkringen gäller även för de inköp av dagligvaror du gjort på nätet.

Hur betalas ersättningen ut?

Ersättningen betalar Bank Norwegian ut till innehavarens Bank Norwegian-kort.

Vilka produkter är egentligen dagligvaror?

Som namnet skvallrar om så är dagligvaror tänkta att konsumeras inom en viss tidsram, dagligvaror är alltså motsatsen till kapitalvaror. Exempel på dagligvaror är livsmedel och hygienartiklar. Det mesta du kan köpa i en livsmedelsaffär är alltså dagligvaror.
I Bank Norwegians fall är det VISA som bestämmer vilka affärer som klassas som återförsäljare av dagligvaror.

Läs mer om Bank Norwegian-kortet